Kalež za sekt ili šampanjac

1503-08 1504
1503-08 1503
1503-08 1908