Kristal Samobor

Milana Langa 63
10 430 Samobor

Registriran pri Trgovačkom sudu u Zagrebu
Temeljni kapital 20.000,00 KN uplaćen u cijelosti
MBS: 080679206
OIB: 91515575159


Uprava:
Ivan Tuk

Poslovni račun:
Zagrebačka banka d.d. HR7523600001102058894


Kontakt:
T. +385 1 33 67 101
T. +385 1 33 62 799